Instruktion til lørdagsløb i Skanderborg

Parkering ved Capri. Skærm ved Horsensvej. Følg afmærkning til start. Af hensyn til forældre, der har behov for at skygge børn inden stafetstart, forventer vi at være klar kl. 1200. Der vil være opsat ekstra telt til ly og læ til store og små. Kort: 1:10000, 2014, ækv. 2,5 m. For stafetløbere er det ikke tilladt at se deres kort før start.

På bane 1 og 2 tilbyder vi sjov stafettræning i 3- eller 2-mandshold. I skrivende stund er tilmeldt 5 hold heraf 2 udenbys. Der må være flere Horsensfolk, der vil være med til stafet. Tilmelding indtil fredag kl. 1800 på britta.ank.pedersen@gmail.com eller sms 2363 8225 og derefter på dagen fra 1200-1230 ved startteltet.

Bane 1: Stafettræning 3 x 2,8 km, 2- eller 3-mandshold, gråt kort

Bane 2: Stafettræning 2 x 2,8 km, 2-mandshold, lyseblåt kort

Bane 3: Kort svær 3,9 km, hvidt kort

Bane 4: Mellemsvær 4,2 km, lyserødt kort

Bane 5: Let 3,0 km, mørkeblåt kort

Bane 6: Begynder 2,1 km, gråt kort

På bane 1 er 3 ture, hver ca. 2,8 km lange og benævnt A, B og C. Alle 3 baner gennemløbes af hver deltager på holdet, og alle løber samtidigt og med samlet start. Efter hver tur skal holdet samles i stenkredsen for at bytte baner. Husk at bytte i ring!  Når en løber har gennemført sine ture stemples mål. Sidste løbers måltid tæller som holdets tid og skal straks registreres i teltet.

På bane 2 er 2 ture, hver ca. 2,8 km lange, tur A og C og gennemførelse som beskrevet for bane 1.

Der er samlet start for alle stafethold kl. 1245! Alle stafetløbere samles i stenkredsen ved holdets kort kl. 1240 til mundtlig instruktion klar til løb. Husk at møde i god tid, så der er tid til registrering og opvarmning mv. Og husk check og clearing af SI-brik inden mundtlig instruktion.

Løbere, som ønsker at løbe de 3 ture (bane 1) som 1.mandsstafet kan gøre det, så længe der er kort til rådighed. Ligeledes kan man løbe 2 ture (bane 2) som 1-mandsstafet, så længe der er kort til det. Men prøv at finde en makker eller helst 2. Jo flere hold jo sjovere og bedre stafettræning.

Vel mødt i Skanderborg Dyrehave. Adventsnisserne Britta og Hans Jørgen