Angående Nytårsløbet 2016

Først tak til Aase Thyssen for indlægget  ”Vil vi bevare vores nytårsløb?”.

Ansvaret for og fejlen ved placeringen af posten ved ”Kalven” er banelæggerens og altså mit. Selvom hegnet var højt og tegnet som impassabelt blev de løbere, der kom østfra fristet til at passere det. Især fordi hegnet ét sted havde en defekt og var lavere.

Under min instruktion glemte jeg at sige, at hegnet tæt på første post i første eller anden sløjfe ikke måtte passeres. Jeg havde endog skrevet det ned.

For at undgå problemer i fremtiden må banelægningen være således, at ingen delstræk frister til ulovligheder. Private områder må benyttes, hvis tilladelse forinden er indhentet.

Gud bevare nytårsløbet!
Jakob Ravn