Medlemsmøde den 14. juni er aflyst – Tirsdagsvagt søges…

Kære medlem,

det planlagte medlemsmøde den 14. juni er aflyst. Med de emner, som vi i bestyrelsen havde plansat skulle danne rammerne for drøftelserne, fordrer en samlet bestyrelse. Da jeg, i arbejdsmæssig sammenhæng, er indkaldt til mødeaktivitet i Schweiz har jeg taget beslutning om at aflyse.

Vi i bestyrelsen vil finde et anden passende tidspunkt – formodentlig umiddelbart efter sommerferieperioden.

Ved spørgsmål står jeg naturligvis til rådighed.

O-hilsen
Thomas H. Kokholm

NB: der søges derfor efter en tirsdagsvagt til den 14. juni.