Ingen deltagelse i Nytårsløbet for deltagere i Sprintstafet 2017

En del af Horsens by er lukket område.
I forbindelse med at vi skal arangere det første FM i Sprintstafet, har vi været ved at finde et egnet byområde at arrangere det i.
Det har vi gjort, og valget er faldet på et område i Horsens By. Det betyder at en del af byen er lukket område for færdsel for potentielle deltagere i sprintstafetten. Man må selvfølgelig gerne gå og køre i byen, men man må ikke færdes i området med kort i hånden.
Det betyder desværre, at deltagere i sprintstafetten ikke må deltage i årets Nytårsløb, idet en del af det lukkede område netop er løbsområde for Nytårsløbet.
Du kan se det lukkede område her:
Vi er godt klar over, at det er en fast tradition for mange at løbe Nytårsløb, og at dette kan forhindre en del af klubbens løbere i at være med til Nytårsløbet.
På den anden side ved vi også, at mange af klubbens medlemmer i den kommende tid vil blive bedt om at give en hånd med ved afholdelse af sprintstafetten, så hvis du allerede nu ved, at du gerne vil hjæpe, kan du roligt løbe Nytårsløbet. Og du må så meget gerne sige det til en af os stævneledere.
Frank Krog Jensen og Ole Søgaard