Besøg af 7. årgang fra Gedved skole

På skolernes motionsdag havde vi besøg af 7. årgang fra Gedved skole. Aase og Jørgen Thyssen stod for arrangementet og havde lavet en skovbane og en sprintbane.

Det blev en rigtig god dag. Aase udtaler:

Børnene var velforberedte. De havde været i Hansted skov med lærerne, første gang var opgaven, at de skulle rundt i skoven og fotografer, vækstgrænser, diger, stier så de kunne se forskel på store og små stier, bakker, søer mv. Siden havde de været rundt på et par småbaner. De havde lært om kompas, så de var virkelig velforberedte. Det gjorde også, at alle havde en god oplevelse. Vi syntes ellers vi havde lavet banen lidt sværere, dels fordi vi havde hørt, at de havde haft forberedelse, dels fordi det var en 7. klasse. De hurtigste gennemførte på 33 minutter. Der var ingen over 54 minutter.

Også børnene og deres lærer Mette Nybro var godt tilfredse:

”Vi havde en fantastisk dag, børnene gik op i det og syntes det var sjovt.

Vi vil rigtig gerne henvende os igen en anden gang.”