Klubtelte

Klubbens telte er alle blevet gennemgået og repareret.

Vi savner dog eet telt, som derfor efterlyses her. Hvis du har et af klubbens telte derhjemme, må du meget gerne aflevere det på gulvet i klubhusets kælder, så vi også kan få det gennemgået.

Fremover vil det være en stor fordel for de personer, som holder teltene i orden, at du lægger de reparationskrævende telte på gulvet i kælderen og gerne med en seddel om problemet vedlagt. Teltene vil derefter blive repareret og lagt på rette hylde.

Altså: Telte og andet f. eks. stænger til reparation lægger du på gulvet i kælderen. Alt andet lægger du på rette plads.

Med venlig hilsen

Veteranerne