Debat om forslag til ny divisionsturnering

Som nævnt på generalforsamlingen er der i Dansk Orienterings-Forbund lagt op til ændring af divisionsturneringen. I Horsens OK er ændringerne blevet drøftet i Træningsudvalget og bestyrelsen, der har bedt Mads Mikkelsen og mig (Britta Ank Pedersen) samle kommentarerne og lave udkast til klubbens høringssvar, som skal endeligt behandles af bestyrelsen. Det er også besluttet, at eventuelle andre medlemmer, der interesserer sig for emnet, er velkomne til at deltage i denne opgave.

Det endelige forslag til den nye divisionsturnering er nu modtaget, og Mads og jeg har fastlagt møde, hvor vi laver udkast til høringssvar, til lørdag eftermiddag 24. februar.

Har du interesse for emnet, er du velkommen til at rekvirere det endelige forslag til ny divisionsturnering hos mig på britta.ank.pedersen@gmail.com og til at deltage i mødet 24. februar. Giv venligst mig besked.

Venlig hilsen

Britta