Klubbens materialedepot

Nu er klubbens materialedepot, telte, resultattavler, affaldsstativer og alt muligt andet blevet flyttet fra depotet i Bleld og til det nye depot ved klubhuset. I løbet af den kommende tid vil klubbens materialer til  træningsløb, poststativer, postskærme, kuffert m.v. også blive flyttet fra kælderen og op i depotet. Dette kræver lidt forberedende arbejde, men det skal nok komme på plads. Placering af de enkelte materialer vil blive afmærket rundt på hylderne og på gulvpladsen.

Bemærk: Depotet er kun til brug for klubbens materiel og ikke alt muligt andet. Der er kun een indgang til depotet, nemlig igennem klubhuset,  og vi anmoder om, at dør og port i sydenden af depotet lukkes korrekt, efter man har været i depotet.