Resultater fra Ølsted 1. december 2018

56 løbere deltog i træningsløbet i Ølsted Kærskov arrangeret af Jørn Egeberg. Resultaterne blev som følger:

BANE 1 – 7,2 KM
1Flemming Jørgensen48,50
2Martin Busch48,51
3CarstenThyssen54,56
4Mads Mikkelsen58,32
5Claus F. Chr. OK-Fros60,16
6Rikke Holm64.34
7Michael Straube70,08
8Johan Vestergård70,54
9Jens Jakob Steffensen77,06
10Henning Schou79,01
Bane 2 – 5,6 km
1Ulrika Jørgensen42,03
2Peer Straarup46,37
3Jonas Kokholm45,13
4Poul Erik Christensen52,35
5Maiken R Thyssen56,58
6Bent Hansen59,26
7Anton Andersen67,02
8Troels Jensen74,21
9Helle Schou76,58
Eigil NielsenUDG
Bane 3 – 3,8 km
1Poul Erik Buch34,05
2Henning Hansen34.22
3Susanne Thyssen35,45
4K.K. Terkelsen39,41
5Benjamin Buhl43,29
6John Højmark46,29
7Ella Mikkelsen47,16
8Asta Terkelsen48,44
9Jørgen Thyssen48,47
10Lars Sørensen49,45
11Tove Straarup51,36
12Poul Larsen55,57
13Dorthe Rosenvinge59,30
14Ebbe Rosenvinge59,30
15Erna Germann61,02
16K.O. Jensby64,03
17Harvey Ilsøe64,19
18Matthias-Mette Cornelius67,11
19Karl Johan Jepsen68,34
20Aksel Bech Christensen70,44
21Gunner Gjermandsen72,13
22Kirsten Skovbjerg73,42
23Henning Nikolajsen79,10
24Henning Larsen He.80,32
25Holger Mikkelsen84,30
26Hanne L. Jensen87,07
27Svend T. Andersen109,54
28Hanne Schulz – Cordelia117,31
Finn B.UDG
Carsten Bai UDG
Birgit GrynderupUDG
ElineUDG
Bane 4 – 4,5 km
1Sejer Rosenvinge68,22
2Flemming Rosenvinge68,22
Bane 6 – 2,6 km
1Jonas Mikkelsen75,29