Horsens OK søger talenttræner!

Vores talenttræner gennem det sidste godt 2 år, Astrid Ank Jørgensen, har valgt at stoppe, derfor søger vi en eller flere nye trænere til at udvikle vores talenter.

Horsens OK har en ungdomsafdeling med mange flittige løbere og et fast fremmøde på mellem 40 og 50 ungdomsløbere til hver tirsdagstræning i sommerhalvåret. For at kunne motivere og udvikle løbere på mange forskellige niveauer er løberne opdelt på 4 hold med to trænere for hvert hold. Du vil få til opgave at udvikle talentgruppen og samarbejde og sparre med det øvrige trænerteam.

Vi søger en eller flere trænere til nedenstående træninger:

  • Tirsdagstræning, vi søger en træner til ungdomsholdet, dvs. løberne fra 14 – 20 år. Om sommeren trænes orienteringsteknik, om vinteren løb.
  • Torsdagstræning, træningen er for de løbere, der vil løbe ekstra. Der kommer ca. 10 – 15 ungdomsløbere til træningen, der består af løb eller orientering modsat tirsdagstræningen.
  • Morgentræning, mandage i sommerhalvåret for eleverne i talentidrætsklasserne (7. – 9. klasse) og ungdomsuddannelserne, (pt. 6 løbere).

Opgaver:

  • Du planlægger, lægger baner og gennemfører den enkelte træning
  • Du følger op på den enkelte løbers udvikling
  • Du giver gode råd om fysisk træning, orienteringsteknik og konkurrenceforberedelse.
  • Du afholder samtaler med relevante ungdomsløbere
  • Du holder teorioplæg
  • Postudsætning og -indsamling indgår ikke i jobbet.

Kvalifikationer: Orienteringserfaring på højt niveau. Erfaring fra arbejde med ungdomsløbere fra klubarbejde eller kredsungdomskurser vægter højt men vigtigst er lysten til at udvikle unge orienteringsløbere.

De mange forskellige træningstidspunkter betyder, at det kan være svært for en person at nå det hele. Derfor er vi meget åbne for at flere trænere kan byde ind og løse en del af den samlede opgave.

Løn fastsættes i forhold til aktivitetsniveau, Det samlede budget for 2019 er 40.000 kr. som fordeles i forhold til hvor mange af ovenstående opgaver, der løses. Tiltrædelse snarest muligt efter den 1. februar 2019. Henvendelse og ansøgning snarest muligt til ungdomsformand Mads Mikkelsen: 6084 2005 eller madsmikkelsen@yahoo.dk