Resultater fra lørdagsløb i Grund 26.oktober 2019

Bane 1 -7,8 km svær

Flemming Jørgensen, SNAB

67,23

Jesper Fenger-Grøn, SNAB

74,41

Jens Liengård, SNAB

78,29

Jan Thomsen, PAN

92,17

Johan Vestergård

110,53

Jørgen Frederiksen

142,22

Bane 2- 5,8 km svær

Rasmus Rasmussen, SNAB

50,44

Per Filskov

60,16

Thomas Emil Jensen

65,30

Per Mønster

66,03

Henning Hansen

71,46

Henrik Henriksen

75,04

Britta Ank Pedersen

78,38

Frank Krog Jensen

82,43

Flemming Rosenvinge, SNAB

83,12

Jens Jakob Steffensen

84,48

Michael Straube

Ingen tidsregistrering

Bane 3 -3,4 km svær

Sven Madsen, FROS

42,27

Berit Thyssen Harfot

42,36

Niels Møller, FROS

45,08

Lone Rasmussen

48,08

Torben Hansen, FROS

49,39

Jørn Egerberg

51,00

Hans Jørgen Vad

53,20

Dorthe Rosenvinge, SNAB

54,39

Jørgen Bruntse

60,18

Karsten Stald

62,32

Andrea Hohnke

67,52

Poul Larsen

68,10

Jørgen Jensen

83,32

Aksel Bech Christensen

88,44

Johannes

93,54

Henning H. Larsen

104,11

Anker Andersen

114,06

Holger Mikkelsen , Odense

121,05

John Højmark

Mangler post

Niels Jensen

Mangler post

Hanne Schulz

Mangler post

Bane 4 – 4,1 km mellemsvær

Anders Harfot

56,20

Lars Sørensen

65,26

Erik Cornelius

94,17

Mette Cornelius

94,18

Aase Thyssen

94,57

Henning Nikolajsen

97,06

 

Bane 5-3,1 km let

Jens Erik Andersen

31,51

Hanne L. Jensen

39,37

K.O. Jensby

48,17

Karl Johan Jepsen

50,03

Esther Henriksen

59,34

Sigrid, Dagmar, Rebekka og Morten

87,07

Bane 6 – 2,8 km begynder

Eva Kyed

32,44

Tak for at I trodsede regnen og deltog i løbet. 
Bh.
Maiken og Flemming Thyssen