Fællesudvalgsmøde

Tilbage i starten af 2017 havde vi blandt udvalgene et temamøde omkring rekruttering, indslusning og fastholdelse. Meget er sket siden da, herunder er brugen af sociale medier stigende – som et emne at drøfte.

Bestyrelsen vil gerne invitere alle udvalg til et arbejdsmøde mandag den 2. december 2019 kl. 19:00.

Målet er at vi får samlet op på hvad der har virket og ikke virket siden sidst, herunder får defineret og fastlagt hvilke initiativer vi skal sætte i værk i den næste periode for at være endnu bedre til at få nye medlemmer, sikre at de får en god oplevelse i det at dyrke orienteringssporten i den første tid, og dermed sikre at vi kan fastholde medlemmet.

Fastholdelse gælder også de eksisterende medlemmer, så tænkningen er selvfølgelig, at den brede vifte af muligheder og aktiviteter der tilbydes i klubben, også løbende udvikles – til gavn for alle.

Alle medlemmer af klubben er velkommen til at deltage og bidrage til planerne og deres udfoldelse.

Melding om din deltagelse kan ske direkte til ansvarlig for breddeudvalget Per Mønster.