Eftersyn af budget 2020

Ved mandagens bestyrelsesmøde var der to væsentlige punkter til drøftelse, dels genåbning af træningstilbud, dels et eftersyn af budget 2020.

Først og fremmest blev perspektiverne for genåbning diskuteret, og med udsigt til at vi i denne uge fik søsat selvtræning, først i Palsgård i et samarbejde med Silkeborg OK, og i de kommende uger efter vores lørdagsløbs kalender, naturligvis med de nødvendige sundhedsmæssige forholdsregler, så var vi fortrøstningsfulde i forhold til at skabe rammerne for at vi alle kan genindtræde i skovene i weekenden.

Desuden var bestyrelsen enige om at det krævede en ændring i anbefalingerne fra Dansk Idræts Forbund før det var muligt at åbne tirsdagstræningen igen, hvilket efterfølgende er sket idet Dansk Idrætsforbund mandag aften annoncerede, at udendørsidræt uden kontakt er mulig og Danmark Orienteringsforbund fulgte trop med kommunikationen for en åbning for tilpassede træningsløb.

Det andet punkt på agendaen var en minutiøs gennemgang af budgettet. Det har været bestyrelsen magtpåliggende, at udvise ansvarlighed med vores økonomi, men samtidig ikke ødelægge den stærke forening vi er, med historiske mange ugentlige aktiviteter. 

Når vi nu træder ind i en ny normaltilstand, så skulle det gerne også være attraktivt at være medlem af Horsens Orienteringsklub. Gennemgangen af budgettet var naturligvis afledt af det faktum, at vi ikke gennemfører Beringsstafet i 2020, og med udsigt lavere eller slet ingen indtægter fra DM Nat, MTBO DM Sprint og JFM Lang. En udsigt til disse begrænsede indtægter er vi også nødsaget til at se på de forventede udgifter i 2020 og nedjustere disse.

Med de begrænsede muligheder for udfoldelse af vores idræt grundet Corona, er der dog en række budgetposter, som vi ikke ser muligt at realisere. Det drejer sig konkret om:

  • Klubture, Thylege, divisionsturneringer/fælles transport, klubfest (heldigvis kan vi mindes vores 50 års jubilæumsreception)
  • Men også onsdagstræningen, der forgik indendørs hos Fit & Sund, trænerudgifter grundet de reducerede aktiviteter på Langmarksskolen.

Skulle det på et senere tidspunkt være muligt at gennemføre klubture, klubfest mv., og at deltagelse i divisionsturneringer kommer på programmet, er det naturligvis en anden situationen, men det bliver med en større egenbetaling end tidligere forudsat.

  • Det samme er gældende grundet de aflyste elitesamlinger for vores U18 gruppe, at der her er en besparelse.
  • Tilsvarende forventer vi også et mindre slid grundet at vi simpelthen ikke bruger klubhuset, også dette medfører at vi har reduceret vedligeholdelseskontoen, det samme er gældende for den ugentlige rengøring, der aflyses indtil vi igen kan bruge klubhuset.

I den sammenhæng er her en bred appel til at vi alle skal passe på klubhuset, service, møbler mv. da vi kun accepterer absolut nødvendige indkøb og vedligehold. Vi havde allerede ved indgangen til sæsonen bestilt nye klubtelte. Men ellers er præmissen, at vi udviser mådehold i alle henseender. 

Samlet set har vi balanceret budgettet således:

 

Budget 2020

Revideret budget 20. april

Årets resultat

-76.600,00

-67.841,00

Ved spørgsmål til ovenstående står jeg naturligvis til rådighed.

pva. bestyrelsen
Thomas H. Kokholm
Formand