Selvbetjenings O-løb, Bygholm 14. november 2020

Løbstype:

Selvbetjenings O-løb uden tidtagning. Posterne er markeret i skoven med en skærm med nummer, men der er ingen tidsenheder der kan stemples

Der er ikke startpersonale eller anden bemanding til stede i løbets åbningstid.

 

Åbningstid:

Lørdag 14. november fra solopgang til solnedgang.

Udnyt hele løbets åbningstid, så ikke alle kommer midt på dagen.

 

Sikkerhed i relation til smitterisiko:

Uddrag fra den generelle instruktion for Selvbetjenings O-løb:

  • Berør kun det kort du skal bruge og giv det ikke til andre.
  • Undgå kødannelse ved start og mål.

 

Vejvisning og parkering:

OBS: Pga. det omfattende vejarbejde på Schüttesvej er den østlige indkørsel til Åbjergskovvej spærret. Eneste adgang til Åbjergskovvej er derfor fra vest via Lovbyvej.

Parkering på P-pladsen øst for den lille sø syd for Åbjergskovvej. Se kortudsnit nedenfor. Der er snitzlet fra P-pladsen til Start.

 

Løbskort:

Kortene er i målestok 1:10.000 ækvidistance 2,5m. De er trykt på vandfast papir og ligger i kasser tæt ved start.

Kortene kan også downloades i PDF-format via nedenstående links. De 2 længste baner printes på 2 ark A4, som du selv skal splejse.

Print gerne selv!

Bane 1 – 8,9 Km – Svær, lang

Bane 2 – 6,2 Km – Svær, mellemlang

Bane 3 – 3,3 Km – Svær, kort

Bane 4 – 4,1 Km – Mellemsvær

Bane 5 – 3,2 Km – Let

Bane 6 – 2,3 Km – Begynder

Banelæggere: Tommy Jakobsen og Poul Larsen

 

Pris for deltagelse:

Kr. 20,- for voksne og Kr. 10,- for børn. Bedes indbetalt på klubbens Mobilepay 34505 eller på klubbens bankonto i SparNord 9211 4567 683 767.

 

O-Track:

Banerne bliver lagt på O-Track. Se https://o-track.dk/

 

Løbets arrangør:

Horsens Orienteringsklub