Infomøde om talentidrætsklasser på Langmarksskolen 23. november kl. 17.00 – 19.00

Horsens Kommune inviterer til Infomøde om Talent-idrætsklasserne mandag 23. november kl. 17.00-19.00.

Grundet Corona afholdes mødet i år online. Tilmelding til mødet skal ske via Langmarkskolens hjemmeside www.langmark.aula.dk. Herefter tilsendes en invitation til mødet nogle dage før afholdelse.

I talentidrætsklasserne kan du kombinere idræt og skole og blive en del af et stærkt talentudviklingsmiljø, hvor du kan udvikle dig sportsligt, fagligt og
personligt. Talentidrætsklasserne optager elever til 7., 8. og 9. klasse til opstart eftersommerferien.

Talentidrætsklasserne er en vigtig del af talentudviklingen i Horsens OK

Spørgsmål er velkomne til Mads Mikkelsen