Ungdomstræningen er aflyst indtil videre!

Ungdomstræningen er aflyst indtil videre!
 
Forsamlingsforbuddet er i dag den 5. januar pga. udviklingen i coronasituationen ændret til 5 personer, derfor aflyses tirsdags- og torsdagstræningen hermed indtil videre!
 
Vi håber på bedre tider og vil informere jer lige så snart vi kan genstarte træningen! – men måske kommer vi med alternative træningsformer!