Tak til Bygholm for denne vintersæson

Så lakker det mod enden for vore Bygholmløb i denne vintersæson. Normalt nogle hektiske lørdage med en summen af glade løbere i og omkring klubhuset. Sådan skulle det ikke være i 2021, men jeg synes alligevel at det er lykkedes os at stable en rigtig god stribe løbstilbud på benene. En stor tak til alle vore arrangørteams som har udvist stor opfindsomhed og udnyttet mulighederne for variationer i et ellers meget velkendt terræn. Normalt kommer kun løberne på de længste baner på nordsiden af søen, men det blev der ændret på i år.

Vi kender ikke de præcise deltagerantal, men oplysninger på kortforbrug og indbetalinger på MobilePay indikerer, at vi ligger på niveau med tidligere år. Tak til jer alle for at støtte klubben og ikke mindst for at støtte generøst op om Danmarks Indsamlingen til to af løbene i januar.

Restriktionerne for organiserede idrætsaktiviteter lempes nu, så op til 25 må forsamles til træning eller konkurrence. Det har rigtig stor betydning for vores ungdomstræning og jeg ved, at både trænere og løbere her er rigtig glade for de muligheder dette giver. Mht. vore træningsløb om lørdagen, stiller det sig dog anderledes og det er Træningsudvalgets holdning, at vi må fortsætte med Selvbetjenings O-løb, så længe forsamlingsloftet er under 50 personer. Det vil med de nuværende udsigter sige til og med Påsken.

I næste uge rykker vore lørdagsløb så ud af de trygge rammer i Bygholm og det vil jeg tro, at mange har set frem til. Løbslisten for de næste uger ses herunder og den opmærksomme læser vil bemærke, at der er forskel på hvor længe løbene er åbne. Dette er ikke baseret på tilfældigheder, men en nøje vurdering i hvert enkelt tilfælde. Skovejerne oplever et stort pres på deres arealer her i Coronatiderne og vi ønsker at bibeholde et fortsat godt forhold til dem. Hr. og fru Danmark, der går tur med barnevognen og gravhunden, skal ikke spørge skovejeren om lov. Det skal vi og vi skulle gerne få et ”ja” både nu og til næste år.

Uge 09 – Hansted. Det er planen at løbet kun skal være åbent lørdag

Uge 10 – Palsgård. Det er planen at løbet skal være åbent lørdag og søndag

Uge 11 – Nim. Det er planen at løbet skal være åbent lørdag og søndag

Uge 12 – Lillebæk. Det er planen at løbet kun skal være åbent lørdag

Uge 13 – Bjerre. Det er planen at løbet skal være åbent 5 dage fra torsdag til mandag

Vi håber at I vil tage godt imod disse løbstilbud og ser frem til, at vi en dag kan mødes på en stævneplads, både til træningsløb, men så sandelig også til konkurrenceløb. Der er 2 måneder til årets første divisionsmatch – spændende om den vil blive afviklet.

De bedste hilsner

Træningsudvalget

Tommy Jakobsen