Støtteerklæring

 
På vegne af Træningsudvalget vil jeg gerne beklage de bebrejdelser Carsten Thyssen oplevede i forbindelse med lørdagsløbet i Børgelund. Vi sætter umådelig stor pris på at have Carsten, Susanne og Grafisk Forum som sportens mest kompetente og fleksible kortleverandør og de fortjener på ingen måde utak for at have ydet mere end der kan forventes. I har vores fulde støtte og opbakning!
 
Kortbestillingen vil fremover ske iht. den praksis som er beskrevet i klubbens instruktion for lørdagsløbsarrangører: https://horsensok.dk/wp-content/uploads/2020/12/instruktion-lordagslob-arrangor-revideret-nov2020.pdf
 
Træningsudvalget Horsens OK
Tommy Jakobsen