Frivillige kræfter

Tommy har allerede henvist til de retningslinjer som er gældende, men jeg vil som formand gerne sætte et par ord på helt generelt på et facebook opslag fra Carsten.
Uden den frivillige indsats kan vi som klub og forening ikke bestå. Det er en kæmpe styrke, og mange gange også en udfordring at få hænder til alle opgaver.
 
Men det må aldrig blive en utak at man yder en indsats, hvorfor det bedrøver mig at erfare Carsten’s oplevelse i lørdags. De timer Grafisk Forum ikke afregner for at vi kan få profesionelle kort, tirsdag og lørdage, uge efter uge, står på ingen måde mål for den behandling, og jeg appelerer til at vi indtager en anerkendende tilgang, og hver især byder sig til for at vi alle kan nyde vores sport.
 
Formand
Thomas H. Kokholm