Hjælp! – vi mangler postudsætter til ungdomstræningen i morgen tirsdag den 24. august

Hjælp! – vi mangler postudsætter til ungdomstræningen i morgen tirsdag den 24. august
 
Kortene er hos Grafisk Forum, Fuglevangsvej 47B
 
Posterne i klubhuset
 
Skoven er Vejle Nørreskov og der skal 28 poster i skoven😀
 
Træningen starter kl. 17.00
 
Henvendelse til 6084 2005 / madsmikkelsen@yahoo.dk