Afholdelse af generalforsamling

Om mindre end 1 uge er der generalforsamling – se dagsorden og indkaldelse her.

Bestyrelsen havde på mødet i mandags punkter netop vedrørendende selve afholdelsen af generalforsamling på agendaen.

Udfaldet er at følgende kan suppleres med indkaldelsen ovenfor:

  1. De nugældende corona restriktioner er ikke til hindre for gennemførelsen, der er dog krav om brug af visir/mundbind indtil man sidder ned 
  2. Der bliver deraf kun serveret øl & vand og småkager
  3. Foruden at der skal vælges en ny formand, så har Erna Germann ikke ønsket at modtage genvalg, der skal derfor vælges ét medlem til bestyrelsen
  4. Efter at have skiftet revisorsuppleant rollen til egentlig revisor ved sidste generalforsamling ønsker Jørn Egebjerg ikke genvalg, hvorfor der skal vælges revisor samt revisorsuppleant
  5. Der er indkommet to forslag til behandling

Så vil du have en aktiv og bestemmende indflydelse på Horsens Orienteringsklubs fremtid så er det værd at møde frem næste tirsdag.

For også at give alle klubmestrerne en behørig hædring vil pokalerne, herunder Fidus, Champion og Bjerre Fadet blive overrakt efter generalforsamling. 

Så endnu en grund til at møde frem kl. 19.30

pva bestyrelsen
Thomas H. Kokholm