Foreløbig indbydelse til klubtur til Sverige 8. – 12. april

Vi smutter en tur til Sverige. Ved Göteborg findes der masser af gode orienteringsterræner med mulighed for at lære mere. Vær gerne hurtig med tilmeldingen så vi kan sikre overnatningspladserne. Vi laver selv mad, så vær forberedt på at få en opgave!

Der vil være masser af orienteringsløb og masser af tid til hygge, lösgodis og kortsnak. Vi laver træning i forskellige sværhedsgrader, turen er som udgangspunkt for dem, der kan løbe mellemsvære og svære baner. Lørdag og søndag deltager vi i lokale svenske løb med fuldt klasseudbud.

Foreløbig pris 600 – 800 kr. for både børn og voksne, incl. overnatning og mad. Dertil kommer udgiften til en aften med restaurantbesøg. Udgift til benzin indgår ikke i turen og afregnes i bilen. Voksne betaler selv for deltagelse i løbene.

Vi er afhængige af at der tager forældre med bil med på turen, og at de kan have nogle ungdomsløbere uden egen transport med.

Foreløbigt program:

  • Fredag 8. april: afgang fra Horsens lige efter skoletid, kørsel til Göteborg via Sjælland.
  • Lørdag og søndag: deltagelse i Göteborgsdublen (lokale løb).
  • Mandag: 2 orienteringstræninger
  • Tirsdag 12. april: 1 orienteringstræning, hjemkomst til Horsens tirsdag aften.

Spørgsmål til turen eller tilmelding til madsmikkelsen@yahoo.dk – Tilmeldingsfrist 6. marts.

Angiv om du har pladser til overs i bilen eller mangler kørelejlighed!

Tag udfordringen op og prøv kræfter med det svenske terræn!