Indkaldelse til generalforsamling til afholdelse 31.1.2023

Hermed indkaldes til generalforsamling i Horsens Orienteringsklub til afholdelse tirsdag den 31. januar 2023 kl. 19:30 i klubhuset jvf. vedtægterne.

Dagsorden jvf. vedtægterne kan ses her: Indkaldelse til Generalforsamling 31.01.2023

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest den 23. januar 2023.

på bestyrelsens vegne
Mads Mikkelsen
Formand