Et dødsfald

Et af klubbens tidligste medlemmer, Knud Erik Christensen, er lørdag den 11. februar gået bort efter lang tids svær sygdom. Knud Erik blev 87 år. Han var født i Horsens og boede hele sit liv i byen, i 63 år sammen med sin elskede Amse.

KE, som de fleste kaldte ham, startede o-løbs-karrieren allerede i 50’erne, da orientering var en del af Horsens forenede Idrætsklubber, og han var en af initiativtagerne til oprettelsen af Horsens OK i 1970.

Ingen opgaver var for store til KE, blot han ikke skulle deltage i alt for mange og lange møder!

Han var handlingens mand og han blev hurtigt en af klubbens første korttegnere.

De fleste husker sikkert KE som klubbens første materielforvalter, et job han bestred i 25 år fra sin bopæl på Borgmestervej. Man hentede materiellet, som var repareret og rengjort til mindste detalje, fredag efter fyraften, og det skulle afleveres tilbage i absolut samme stand om mandagen.

Hvis tingene ikke var rengjort, når det blev returneret, kunne man risikere, at blive henvist til fortorvet med en spand vand. KE var pligtopfyldende og ordentlig i alt hvad han foretog sig.

Nye medlemmer blev ofte mødt af KE til lørdagsløbene, hvor han præsenterede sig og ydede de nye den fornødne hjælp.

Blandt mange andre opgaver var KE også med, da veteranerne startede i 2000.

Allerede i 1981 blev han optaget i Skovkarlenes klub, hvor han også var et særdeles respekteret medlem. Han deltog sidste gang i et skovkarletræf i november 2021, hvor han samtidig kunne fejre sit 40-års jubilæum i klubben.

Først da helbredet svigtede trak KE sig lidt tilbage fra både orientering og veteranerne og kastede sig over sin store hobby, nemlig træskærerarbejdet, som han dyrkede lige til sin død.

Flere af hans kunstværker kan man finde forskellige steder i byen bl.a. i Vor Frelsers Kirke.

Knud Erik bisættes netop fra Vor Frelses Kirke på fredag 17. februar kl. 11:30.

Vi vil i lang tid fremover savne KE’s gode humør og altid veloplagte små fortællinger om livets gang.

Æret være Knud Eriks minde!

Ole Christensen