Omkodning af nøglebrikker.

Vi får nyt låsesystem i klubhuset tirsdag d. 16. maj og derefter kan de “gamle” brikker ikke bruges inden de er omkodet.
 
Jeg kan træffes for omkodning af låse-brikkerne her:
Torsdag d. 4 maj kl. 13.00 – 16.00 i klubhuset
Tirsdag d. 9 maj kl. 17.00 – 19.30 i klubhuset
Torsdag d. 11 maj kl. 8.00 – ca. 15.00 i Bygholm Park
 
Hvis man ikke har mulighed de oplyste dage, må man rette henvendelse til til mig og finde et tidspunkt.

Med Venlig Hilsen
Johannes Poulsen
Bækvej 33, Lund
8700 Horsens
Tlf.: 40263112