Fornyelse af klubbens mission, vision og værdigrundlag

Fornyelse af klubbens mission, vision og værdigrundlag

Klubbens mission, vision og værdigrundlag er fornyet i 2018 og gælder året ud, det betyder at det er tid til at den skal fornyes.

Fornyelsen bliver temaet for medlemsmødet onsdag den 7. juni.

Klubbens mission, vision og værdigrundlag fungerer som rettesnor for klubbens aktiviteter. Motivation og forventningsafstemning for medlemmerne og bestyrelse.

Tilbyder vi de aktiviteter som matcher vores værdigrundlag?

Dermed har både bestyrelse og medlemmer noget at gå efter når der skal prioriteres, når nye initiativer skal sættes i gang eller aktiviteter ikke længere skal gennemføres.

Er der nogen der har input til vores mission, vision og værdigrundlag og måske vil være med til at udarbejde forslag til en ny?

 • Hvad skal vi investere i for at få fremgang for klubben?
 • Hvordan udvikler vi klubben, så Horsens OK også er en attraktiv klub om 5 og 10 år?

Vi har i bestyrelsen aftalt at man kan melde sin interesse for at indgå i fornyelsen så snart som muligt og derefter kan præsentere sine forslag på bestyrelsesmødet den 22. maj og endelig præsentere forslag til medlemsmødet den 7. juni.

Bestyrelsen har mange ideer, men vil meget gerne høre medlemmernes ideer også.

Alle input er velkomne, meld jeres interesse til madsmikkelsen@yahoo.dk

Mission, vision, værdigrundlag

Gældende 2019 – 2023

Mission

Horsens Orienteringsklubs formål er at fremme orienteringssporten på elite- og breddeniveau og at bidrage til den fysiske aktivitet i Horsens-området.

Horsens Orienteringsklub tilbyder orienteringsidræt til såvel individuelle som til familier. Gennem klubbens aktiviteter kan børn, unge og voksne dyrke orientering som en aktivitet for hjerne og hjerte, i naturen, året rundt.

Vision

Horsens Orienteringsklub vil

 • være et attraktivt tilbud fra motion til eliteplan,
 • øge antal medlemmer til 350 i perioden,
 • være blandt landets 5 bedste målt på antallet af medaljer til danske mesterskaber,
 • til stadighed være i orienteringssportens øverste division og deltage i landsfinalen,
 • nytænke klubmesterskab og klubfest til styrkelse af klubbens sociale liv.

For at nå de mål skal vi

 • løbende tiltrække og fastholde medlemmer,
 • skabe rammerne for at medlemmerne udvikler sig sportsligt som orienteringsløbere,
 • udbygge og udvikle et godt socialt klubliv,
 • styrke klubbens økonomiske fundament,
 • uddanne og udvikle nye og flere trænere samt ledere,
 • udbygge en struktur til styrkelse af frivilligheden i klubben,
 • støtte talentudvikling med henblik på kvalifikation til orienteringslandshold inden for alle aldersklasser og discipliner under Dansk Orienterings-Forbund,
 • sikre grundlaget for idrættens udøvelse i form af orienteringskort, skovadgang, materiel.

Værdigrundlag

Horsens Orienteringsklub skal være en aktiv klub, der respekteres højt i det lokale sportsmiljø og blandt samarbejdspartnere lokalt, regionalt og på landsplan.

Klubben skal søge indflydelse og være synlig.

Klubbens aktiviteter bygger på engagement og livsglæde.

Det betragtes som en selvfølge, at klubbens medlemmer bidrager til løsning af klubbens opgaver – herunder at være ambassadører for sporten og klubben.

Vi er ambitiøse og søger såvel sportslig som organisatorisk udvikling.

Klubledelsen skal sikre indbyrdes forenelighed mellem klubbens mange aktiviteter og tilskynde til højst mulig kvalitet.

”Hvis det er værd at gøre, er det værd at gøre ordentligt.”

Vi gør en indsats for at være åbne og informative – herunder at sikre en god dialog blandt medlemmerne.