Annette Groth Kjeldsen indtræder i bestyrelsen for Horsens OK.

Annette Groth Kjeldsen indtræder i bestyrelsen for Horsens OK, som dermed er fuldtallig.

I de sidste 2 år har der været en plads ledig i bestyrelsen, hvilket også var situationen efter generalforsamlingen. Efter vedtægternes §10 kan bestyrelsen supplere sig selv i valgperioden og på bestyrelsesmøde den 28. februar blev Annette godkendt af den samlede bestyrelse,

Annette har kun været medlem af Horsens OK i ca. 3½ år, men har allerede gjort sig bemærket som en engageret frivillig. Annette blev træner på skovfræserholdet i forbindelse med at træningen sidste vinter flyttede til weekend dagene og til at foregå fra klubhuset hver gang.

Annette er stadig en del af trænerholdet og står klar til at tage i mod nye og erfarne skovfræsere til den nye sæson,  som starter på søndag.

Annette er også medlem af klubudvalget i Dansk Orienteringsforbund.

Annette vil i bestyrelsen især beskæftige sig med klubliv og rekruttering.

Velkommen i bestyrelsen!