Resultater Gludsted / Børgelund 2. marts 2024

Sidste år måtte dette træningsløb, af sundhedsmæssige hensyn, aflyses med få dages varsel, idet der samme dato var aktivitet på riffelbanen midt på løbskortet. I år var det helt på plads, at der ikke skulle skydes med skarpt på riffelbanen. Det var også tjekket med politihundeforeningen, at de ikke skulle træne denne dag ovre mellem magasinerne og det var bekræftet, at Them jagtforening først skyder efter lerduer til april.

Bekymringen var derfor stor, da vi denne morgen traf et udvalg af jagtforeningens medlemmer midt i morgenmaden på deres klubhus’ terrasse. De var heldigvis ubevæbnede og til vores store lettelse var de blot forsamlede til “arbejdslørdag i klubben”. De var meget imødekommende og lod os bruge deres terrasse som stævnekontor. Ihærdige forsøg på at vinde dem for O-sporten viste sig dog frugtesløse.

Helt som forventet var der i dette midtjyske terræn pæn deltagelse fra naboklubberne, så det blev en foreløbig års-rekord på 81 deltagere. Tak til jer alle for at komme og tak til mine hjælpere til rekognoscering, postudsætning, løbsafvikling og postindsamling – Henning Hansen, Henning Mindstruplund og Mille Jakobsen.

Tommy Jakobsen

Og resultaterne kan I finde her: RESULTATER