Aflysning af løb i Rold

På grund af “Bodil” og hendes hærgen er lørdagsløbet i morgen den 7 dec. aflyst.

Vejene til klubhuset er spærret af væltede træer og det er derfor umuligt at få afhentet materiel.

Væltede træer i Rold skaber også vanskeligheder og desuden kan det være forbundet med  fare, at færdes i skovene efter stormen.

Gunnar P., Henning N.  og Harvy