Udløberen 2014-222 på nettet nu

Dette ekstranummer udkommer, fordi der var så meget stof, som ikke kunne gemmes til august.

En del har nok bemærket, at Udløberen 2014-221 var i den tynde ende. Redaktionen mødes efter sommerferien for at tilrettelægge en forhåbentlig bedre udgivningsplan. Det er lidt ressourcespild, at de store og billedfyldte indlæg kommer på nettet, mens de to trykte udgaver bliver professionelt sat op og trykt med for få indlæg og billeder.

Læs ekstranummeret her.

Redaktionen ønsker god sommerferie til jer alle og vi glæder os til jeres indlæg i næste halvår.