Horsens OK indbyder til U0 – kursus

Indbydelse til U0-kursus i Horsens

På et tidspunkt i efteråret var der snak mellem en del klubber omkring afholdelsen af et U0-kursus. Kurset skulle være for de begynderløbere mellem 6 og 11 år, der endnu ikke var klar til at deltage på U1 kurserne. Horsens vil gerne i forlængelse af snakken invitere til et sådant kursus.

Forældre er meget velkomne til at deltage på kurset, vi har begrænset skygge kapacitet, så hver klub skal stille med et antal forældre/ ledere der kan skygge klubbens egne løbere.

Løbene tager udgangspunkt fra Horsens OK klubhus, så der kan sagtens skygges flere løbere på skift, og ingen kommer til at stå og fryse udenfor.

Til løbene vil der være en begynderbane på ca. 2-2,5km. og en let bane på 2,5-3,0km.

Dato: den 28.2-1.3. 2015

Overnatning: Stjernevejsskolen i Hedensted.

Programmet for weekenden ser således ud:

Lørdag:

11.30 Ankomst Horsens OK klubhus i Åbjergskoven, og spisning af medbragt mad

12.30 O-løb i Åbjergskoven, med efterfølgende bad

14.30 Kage i klubhuset

16.00 Signatur lege på Stjernevejsskolen

18.00 Aftensmad på Stjernevejsskolen

20.00 Natløb i området omkring skolen (husk pandelampe ellers har vi nogle stykker til udlån)

Søndag:

08.00 Morgenmad og oprydning på skolen

10.00 O-løb fra Horsens OK klubhus

12.00 Frokost

13.00 Afgang

Tilmelding: til Flemming Thyssen inden den 20.2. 2015:

Hvis nogen vil bage kage, må I også meget gerne give besked heromJ

Flemming Thyssen

Kirkevænget 33

8700 Horsens

Tlf.: 4026 9071 (Telefonen er åben hele weekenden)

E-mail. flemmingt73@gmail.com

Prisen for weekenden er 120 kr. pr. løber som dækker kost, logi og kort til løbene. Forældre/ledere er gratis.

Pengene bedes indsættes på:

Regn nr.:9211 Konto nr.:4564939620

Husk at medbringe:

Alle medbringer selv madpakke til lørdag middag.

O-tøj og sko, varmt tøj, pandelampe, sovepose, liggeunderlag, din bedste bamse og hvad du ellers finder nødvendigt.

Med O-hilsen

Maiken og Flemming Thyssen