Ungdomstræningen styrkes med nyt hold

Ungdomstræningen styrkes med nyt hold!
Traditionen tro rykker vi løberne op efter sommerferien. dvs. at de ældste løbere i hver gruppe flyttes op til den næste gruppe. I den proces blev det klart, at der var grundlag for et nyt hold, nemlig konkurrenceløberne, bestående af de løbere, der skal løbe D/H-14 til næste år og de nuværende H/D-14 løbere som stadig arbejder med det melllemsvære niveau. Disse løbere skal forberede sig målrettet på at løbe mellemsvære baner og det tror ungdomsudvalget på bedst kan lade sig gøre på deres eget hold. Samtidig bliver holdet jævnaldrende indenfor 3 årgange, hvilket er vigtigt for at få en velfungerende træningsgruppe.

De ældste løbere på det tidligere konkurrencehold rykkes op på holdet Ungdomsløberne, som har fokus de svære baner.

Nicklas Mønster Jørgensen og Runa Iversen skal træne det nye hold Konkurrenceløberne!

 

Vi ses til træning i Hansted Skov den 14. august kl. 18.00!