Instruktion til Lørdagsløb “Light” i Barrit 15 sept 2018

Afmærkning ved indkørslen til Stenhøj maskinfabrik på Barrit Langgade i Barrit. Følg skiltepilene til p-plads ved stranden.

Bemærk: På grund af mangel på p-pladser skal vi henstille at man følger anvisningerne fra p-personalet. 

Start fra kl. 1230 til kl. 1400

Kort: Årgang 2015, 1:7500, ækv 2,5 m.

Der er siden 2015 opsat mange hegn og disse er markeret med sort skraveret streger og hegnene må naturligvis ikke forceres. 

Der findes enkelte områder med nyfældninger.

Der er udlagt 3 baner:

Bane 1: svær, 4,4 km med 15 poster.

Bane 2: mellemsvær, 3,2 km  med 15 poster

Bane 3: let, 2,0 km med 8 poster

God tur i skoven 

Bent og Ole