Udløberen juni 2019

Kære Medlem af Horsens ok.

Blad nr. 248 er nu færdigredigeret, og du kan i dette nummer blandt andet læse om klubbens status, klubhusets status, Thylegenes status, vores medlemmers succes ved EM i MTBO, ungdommens udtagelser til JWOC og EYOC,  medlemmernes oplevelser og meget, meget mere.

Det er rigtig dejlig læsning.

Redaktionen ønsker god sommer og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer for alle de gode indlæg, som I trofast skriver, når jeg beder om det.

HUSK! Uden jer intet klubblad.