Mød op til generalforsamlingen

På tirsdag den 21. januar kl. 19:00 er der generalforsamling hvor særligt to punkter er værd at bemærke, og grundlag for alles deltagelse og fremmøde.

Dels står vi i den situation, at der skal vælges to nye til bestyrelsen, heriblandt, i særdelshed, en kasserer.

Dels har projektarbejde med forslag til klubhusets forskønnelse afstedekommet to selvstændige forslag. Så mød op og giv din mening til kende hvis du vil have indflydelse på hvordan klubhuset skal se ud fremover.