Lørdagsløb/Jubilæumsløb i Klokkedal – 8. august

Så er vi klar til at genåbne Klokkedal. Der har ikke været i skoven siden 1974. Der løbes både i Klokkedal og i Boller Overskov med hensyntagen til retningslinjer for Covid 19.

Bane 1          Svær                7,2 km           29 poster

Bane 2          Svær                5,3 km           21 poster

Bane 3          Svær                3,8 km           16 poster

Bane 4          Mellemsvær   4,1 km           15 poster

Bane 5          Let                    3,0 km           14 poster

Bane 6         Begynder          2,1 km             9 poster

Det er almindelig orientering på o-kort 1:7.500 tegnet af Poul Erik Christensen.

Mødested: Skovvej ved Nordrevej 78.

Parkering: På Nordrevej i den vestlige side af vejen.

Åbnet for løb: 8. august 2020. fra kl. 12.30 til 14.00

Husk at tage væske med. Det bliver meget varmt.

Der vil være præmier til løbere der kan vise 50 minutter på deres løbsstrimmel (dog kun præmier så længe lager haves ). På baner med løbstider under 50 minutter godtages 50 sekunder. Måske godtages 50 sekunder også på andre baner.

Banelæggere og arrangør:   Karsten Stald

                                               Henning Hansen

                                               Lars Sørensen 

Vigtigt:

Der kan ikke betales med kontanter, kun Mobilepay eller bankoverførsel.

Løbsarrangøren udfylder de farvede flyers med løberens navn.

Der er trykte kort ved start. Man berører kun kortet man skal bruge og overdrager det ikke til andre.

Der er ikke løse postdefinitioner.

Det henstilles til deltagerne, at man før, under og efter løbet holder afstand til andre løbere. Det gælder ikke mindst ved snoren med resultaterne.

Der vil ikke være salg af øl/vand/kage.

Sidst, men ikke mindst, så henstilles det til alle involverede, at man til alle tider følger sundhedsstyrelsens retningslinjer.