Terminsliste, 2021

Så er terminslisten for 2021 klar. I kan finde den her på hjemmesiden under menupunktet “Kalender”. Her ligger også link til den nyreviderede instruktion til arrangører af lørdagsløb. Oprindeligt var det også planen, at vi ville tilbyde kurser i banelægning og i brugen af Condes til at understøtte specielt nye arrangører og medhjælpere – men de strammede restriktioner har udskudt disse kurser på ubestemt tid.

Hvis du vil arrangere et af de ledige løb, så kontakt mig på tlf/sms 2931 2258 eller email tommy@jakobsen.be. Jeg vil skrive dig på ved det ønskede løb og opdatere listen på hjemmesiden så hurtigt som muligt.

Det er naturligvis umuligt for os at sige noget om, hvornår vore lørdagsløb igen kan nærme sig en “normal” afvikling. Foreløbig vil løbene i januar og februar i Bygholm blive afviklet som Selvbetjenings O-løb. Derefter må vi følge udviklingen og afpasse efter de til enhver tid gældende krav.

Rigtig god fornøjelse med terminslisten – og rigtig god jul til jer alle !

De bedste hilsner
Træningsudvalget i Horsens OK
Tommy Jakobsen