Udløberen nr. 263

Find det nye klubblad her.

Læs

  • Formandens beretning
  • Alle udvalgenes beretninger om året og fremtiden
  • Om optimal banelægning for ældre
  • Betragtninger om at være frivillig i vores forening
  • Fidusløbet i Bjerre
  • Redaktørens farvel