Strategien for Horsens OK godkendt på medlemsmøde

Medlemsmøde den 15. november 2023

Mens efterårsvejret rasede udenfor var 30 medlemmer mødt frem til medlemsmøde i klubhuset. 

Bestyrelsen havde med hjælp fra Thea Langelykke Thyssen udarbejdet klubbens strategi. Den blev gennemgået og godkendt.

Læs den nye strategi her: Godkendt strategi 2024 – 2028

Strategien gælder for 2024 – 2028.

Derefter blev der drøftet hvilke aktiviteter, der skaber fællesskab og klubliv, det gav anledning til en god snak og mange gode forslag. Bestyrelsen arbejder videre med forslagene.

Bestyrelsen søger frivillige til at oprette et klublivsudvalg til at fremme fællesskab og klubbens sociale liv, det kan være ved fællesspisninger, klubfester og klubture. Kom og sæt præg på klubbens sociale liv.
Som udvalgsmedlem skal du ikke selv udføre alle opgaverne, men sætte retning på arrangementer og hverve frivillige til at udføre dem.