Indkaldelse til generalforsamling den 30. januar 2024

Hermed indkaldes til generalforsamling i Horsens Orienteringsklub til afholdelse tirsdag den 30. januar 2024 kl. 19:30 i klubhuset jvf. vedtægterne.

Dagsorden jvf. vedtægterne kan ses her: Indkaldelse til Generalforsamling 30.01.2024 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 23. januar 2024

på bestyrelsens vegne
Mads Mikkelsen
Formand