Generalforsamling tirsdag den 30. januar kl. 19.30 – kom og gør din indflydelse gældende!

Generalforsamling i Horsens OK afholdes tirsdag den 30. januar kl. 19.30 i klubhuset

For at give dig de bedste muligheder for at forberede dig opslås indkomne forslag her:

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag:

1. Bestyrelsen foreslår at klubben betaler en løbetrøje i klubdesign til alle klubbens medlemmer, der vil have en.

Begrundelse: Klubtøj fremmer fællesskabet.

2. Bestyrelsen forslår at der købes en hjertestarter til opsætning i klubhuset og med mulighed for at tage hjertestarteren med til bl.a. stævner.

Begrundelse: Øge chancen for at medlemmer m.fl. kan overleve ved hjertestop.

3. Modtaget fra Lars SørensenJeg vil gerne foreslå at Lørdagsløb fra 1.3.2024. og resten af 2024 er gratis for klubbens medlemmer.

Begrundelse: Beringsstafetten har i 2023 givet et ekstraordinært overskud som ville kunne dække den manglende indtægt for betaling til Lørdagsløb.

Dette forslag vil tilgodese en bred skare af klubbens aktive medlemmer og har tidligere været praktiseret.

Det er min opfattelse at klubbens økonomi er så god, at dette forslag er økonomisk forsvarligt.

4. Modtaget fra Eigil Nielsen: Forslag om en Horsens OK Wall of Fame

Horsens OK er med mere end 50 år på bagen en klub, som i tidens løb har skabt løbere, som har ligget i den nationale og internationale top, og som har opnået at være repræsenteret på det danske Junior og Senior Landshold i orienteringsløb.

I lighed med Idrættens- og andre sportsgrenes Wall of Fame, kunne vi i Horsens OK have a Place/Wall of Fame, hvor vi kunne markere disse løbere med et billede, og hvilke resultater de har opnået.
Dels for at bevare og synliggøre klubbens historien, og dels for at give nye håbefulde løbere noget at spejle sig i.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at kontingentet for medlemmer, der fylder eller er fyldt 65 år i året for kontingent opkrævning sættes til 600 kr. pr. person.

Det sker som påskønnelse for det store bidrag disse medlemmer yder til klubbens indtægtsgivende arbejde.

Øvrige kontingentsatser foreslås uændret.

Læs indkaldelse og dagsorden for generalforsamlingen her

Efter generalforsamlingen er klubben vært for en håndmad og noget at drikke.