Nyt Bygholm-kort

Selv om tiden har været kort, er det lykkedes med en revision af Bygholm-kortet, som tages i brug første gang den 3. januar. Kortet er udvidet med Rugballegård-området og de nye arealer med nyplantet skov, der dog endnu ikke kan benyttes fuldt ud, da disse områder i øjeblikket er indhegnet. Desuden foregår der  en nedbrydning af bygningerne, og det vil derfor på nuværende tidspunkt ikke være  forsvarligt at færdes ved gården. Der er dog muligheder passage via de mange nye stier i området.

Bygningerne omkring gården (den gamle veterinærstation) overfor Scandic Hotel har vi ligeledes frigivet til o-løb, i det bygningerne står delvis tomme. Vi må dog ikke færdes på de tilhørende marker.

Alle forbudte områder er markeret med røde skraveringer på kortet og SKAL naturligvis respekteres.

Du vil sikkert kunne finde fejl/ændringer på det nye kort, men der er i  øjeblikket en del aktivitet omkring Bygholm sø,  så det må vi leve med indtil videre.

Jørgen Thyssen, Henning Vide og Ole Christensen har rekognosceret og Michael Straube har rentegnet den nye udgave af kortet

Kortet kan fra nu af rekvireres via Kai.