Horsens OK søger talenttræner – Status

Horsens OK søger talenttræner!

Astrid Ank Jørgensen er ansat som talenttræner, men der er stadig mulighed for at blive træner i Horsens OK, da vi har så stor en gruppe af ungdomsløbere at der er brug for flere trænere. Vi tror på at endnu en god træner vil kunne forbedre træningen.

Vores talenttræner gennem det sidste godt 1½ år, Eskil Schøning, har valgt at stoppe, derfor søger vi en ny træner eller et trænerteam til at udvikle vores talenter.

Horsens OK har en ungdomsafdeling med mange flittige løbere og et fast fremmøde på mellem 40 og 50 ungdomsløbere til hver tirsdagstræning i sommerhalvåret. For at kunne motivere og udvikle løbere på mange forskellige niveauer er løberne opdelt på 3 hold med to trænere for hvert hold. Du vil få til opgave at udvikle talentgruppen og samarbejde og sparre med det øvrige trænerteam.

Vi søger en eller flere trænere til nedenstående træninger, der foregår året rundt:

  • Tirsdagstræning, vi søger en træner til konkurrence holdet, der er løberne fra 12 – 20 år. Om sommeren trænes orienteringsteknik, om vinteren løb.
  • Ekstratræning onsdag eller torsdag, (den dag der ikke er træning i TC Aarhus). Træningen er for de løbere, der vil løbe ekstra. Der kommer ca. 7 – 15 ungdomsløbere til denne træning. Træningen består af løb eller orientering.
  • En morgentræning (mandag eller onsdag) i sommerhalvåret for eleverne i eliteidrætsklasserne (7. – 9. klasse) og ungdomsuddannelserne, (pt. 6 løbere).

Opgaver:

  • Du planlægger, lægger baner og gennemfører den enkelte træning
  • Du følger op på den enkelte løbers udvikling
  • Du giver gode råd om fysisk træning, orienteringsteknik og konkurrenceforberedelse.
  • Du holder teorioplæg
  • Postudsætning og -indsamling indgår ikke i jobbet.

Kvalifikationer: Orienteringserfaring på højt niveau. Erfaring fra arbejde med ungdomsløbere fra klubarbejde eller kredsungdomskurser. Og vigtigst lyst til at udvikle unge orienteringsløbere.

De mange forskellige træningstidspunkter betyder, at det kan være svært for en person at nå det hele. Derfor er vi meget åbne for at flere trænere kan byde ind og løse en del af den samlede opgave.

Løn fastsættes i forhold til aktivitetsniveau. Det samlede budget for 2017 er 60.000 kr. som fordeles i forhold til hvor mange af ovenstående opgaver, der løses. Tiltrædelse snarest muligt efter den 1. januar 2017.

Henvendelse og ansøgning snarest muligt til ungdomsformand Mads Mikkelsen: madsmikkelsen@yahoo.dk