Informationsmøde om eliteidrætsklasserne 7. januar 2015

Informationsmøde om eliteidrætsklassene på Langmarkskolen afholdes den 7. januar 2015, kl. 19.00-21.00

Langmarksskolen afholder informationsmøde, hvor du kan høre trænere, lærere, forældre og elever fortælle om konceptet og deres erfaringer.

Der optages elever til en ny 7 klasse, samt enkelte pladser til 8. og 9. klasse med opstart efter sommerferien, 2015.

Se mere information om  Eliteidrætsklasserne

Orienteringsløb er en prioriteret idrætsgren via vores samarbejde med Horsens Kommune om Team Danmark eliteidrætsaftalen.

Ansøgningsfrist er den 30. januar 2015, en del af ansøgningen er en udtalelse fra nuværende skole og nuværende klub (os), så det er vigtigt at melde sin interesse tidligt.

Det kan gøres til Flemming Thyssen eller Mads Mikkelsen, der varetager dette.