Klubbens materiel.

Klubben har i flere år haft et fjernlager hos Gunnar Skovgaard i Kørup. Gunnar har imidlertid solgt sin gård og er flyttet, hvilket har bevirket, at vi ikke længere kan benytte de nuværende lokaliteter i Kørup.

Det er lykkedes for klubbens fungerende materielforvalter, Karsten Stald, at finde nogle meget midlertidige lokaliteter på en ejendom i  Bleld, og materiellet er  i dag blevet flyttet dertil.

Lokaliteterne i Bleld er på lånt tid og derfor arbejder bestyrelsen på en anden og mere permanent løsning.

Bemærk:  Man kan kun få fat i materiel fra fjernlageret i Bleld, hvis man forinden har kontaktet Karsten Stald, (52408385) eller Harvy Ilsøe, (31528624)

På flytteholdtes vegne

Jørgen Thyssen, Jørgen Skovby, Karsten Stald, Harvy Ilsøe og Ole Christensen