Selvbetjenings O-løb, Ussinggård 5. december 2020

Løbstype:

Selvbetjenings O-løb uden tidtagning. Posterne er markeret i skoven med en skærm med nummer, men der er ingen tidsenheder der kan stemples

Der er ikke startpersonale eller anden bemanding til stede i løbets åbningstid.

 

Åbningstid:

Lørdag 5. december fra solopgang til solnedgang.

Udnyt hele løbets åbningstid, så ikke alle kommer midt på dagen.

 

Sikkerhed i relation til smitterisiko:

Uddrag fra den generelle instruktion for Selvbetjenings O-løb:

  • Berør kun det kort du skal bruge og giv det ikke til andre.
  • Undgå kødannelse ved start og mål.

 

Vejvisning og parkering:

Parkering på Ussingvej. Afmærkning med hvid/orange skærm i rundkørslen Storegade/Eriknauervej i Hatting.

 

Løbskort:

Kortene er i målestok 1:7.500 ækvidistance 2,5m. De er trykt på vandfast papir og ligger i kasser tæt ved indgangen til skoven.

Kortene kan også downloades i PDF-format via nedenstående links. Bemærk at bane 1, 2, 3 og 4 er med kortvend.

Print gerne selv!

Bane 1 – 8,4 Km – Svær, lang (2 sider)

Bane 2 – 6,2 Km – Svær, mellemlang (2 sider)

Bane 3 – 3,5 Km – Svær, kort (2 sider)

Bane 4 – 4,2 Km – Mellemsvær (2 sider)

Bane 5 – 2,9 Km – Let

Bane 6 – 2,0 Km – Begynder

Banelæggere: Aksel Bech og Gunner Gjermandsen

 

Pris for deltagelse:

Kr. 20,- for voksne og Kr. 10,- for børn. Bedes indbetalt på klubbens Mobilepay 34505 eller på klubbens bankonto i SparNord 9211 4567 683 767.

 

O-Track:

Banerne bliver lagt på O-Track. Se https://o-track.dk/

 

Løbets arrangør:

Horsens Orienteringsklub